x
earth

Dostosuj swoje wrażenia

Close
Change Language: polski Region: Americas

Zalety rozwiązania

Okablowanie strefowe zyskało popularność w środowiskach open space, ale jego prosta i elastyczna architektura zapewnia korzyści dla wielu innych obszarów roboczych i doskonale wspiera wdrażanie technologii inteligentnych budynków.

icon asset symbol
Zwiększenie elastyczności

Szybkie i łatwe wdrażanie nowych urządzeń dzięki wolnemu gniazdu w obudowie strefowej. Krótsze trasy kablowe są tańsze i mniej uciążliwe w instalacji i przy dokonywaniu zmian.

icon hand tossing coins
Łatwość zarządzania

Zmniejszona liczba i długości kabli tworzy architekturę, która jest łatwa w zarządzaniu, dokonywaniu zmian lub remoncie.

icon no sound
Minimalizuj przerwy w działaniu

W okablowaniu strefowym modyfikacje dotyczą krótszych odcinków, dzięki czemu można wykonać je szybciej, łatwiej i mniejszym kosztem.

icon smart buildings
Inteligentna infrastruktura

Dzięki prostocie rozbudowy i modyfikacji okablowanie strefowe jest idealną infrastrukturą okablowania dla aplikacji IoT i inteligentnych budynków.

icon power button
Aplikacje PoE

Staranne planowanie w celu zminimalizowania spadku wydajności i potencjalnego gromadzenia się ciepła. Molex zaleca stosowanie wielu punktów konsolidacyjnych w celu kontrolowania rozmiaru wiązek kablowych i wydzielanego przez nie ciepła.

Obudowy strefowe

Obudowa sufitowa
Dowiedz się więcej
Obudowa dla podłogi podniesionej
Dowiedz się więcej

Powiązane produkty

Produkty miedziane
Dowiedz się więcej
Produkty światłowodowe
Dowiedz się więcej
Moduły DataGate
Dowiedz się więcej
Kasety ModLink
Dowiedz się więcej
Prefabrykowane produkty światłowodowe
Dowiedz się więcej
Prefabrykowane kable ekranowane kat. 6A
Dowiedz się więcej
Pasywne sieci optyczne
Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla inteligentnych budynków
Kontakt
Możliwe i dostępne

Wykonuj wiele funkcji w tej samej sieci, korzystając z elastycznego projektowania infrastruktury okablowania dla inteligentnych budynków.

Dowiedz się więcej

Co to jest okablowanie strefowe?

Tradycyjne okablowanie strukturalne często oznacza długie kable biegnące z pomieszczenia telekomunikacyjnego (TR) do każdego obszaru roboczego. Okablowanie strefowe zmienia tę koncepcję, prowadząc poziome kable z paneli krosowych w TR do obudowy strefowej, która jest umieszczona pod podłogą lub w suficie. Krótsze odcinki przewodów miedzianych lub światłowodowych biegną następnie od obudowy strefowej do każdego obszaru roboczego w tej strefie.

Zapewnia to wysoce elastyczną infrastrukturę, wspierającą szybką reorganizację obszarów roboczych i sprzętu oraz upraszczającą wdrażanie nowych urządzeń i aplikacji.

Sufit lub podłoga

Obudowy strefowe są idealne do zwiększenia elastyczności w architekturze otwartego biura lub w środowisku centrum danych. Wybór między montażem sufitowym a montażem pod podłogą zależy od projektu budynku. Funkcjonalność obudowy sufitowej będzie obejmować: montaż w przestrzeni sufitu podwieszanego, opuszczane drzwi, możliwość stworzenia wersji aktywnej lub pasywnej.

Pasywna czy Aktywna

Obudowy aktywne to takie, które mieszczą sprzęt aktywny. W wersji pasywnej zakańczane jest samo okablowanie.

Seminarium internetowe dotyczące inteligentnych budynków i okablowania strefowego

Christophe Hinet, RCDD, Global Pre & Post Technical Sales Manager, wyjaśnia, jak stworzyć projekt i dobrać materiały dla inteligentnego budynku przy użyciu okablowania aktywnego okablowania strefowego i okablowania konwencjonalnego. (wykład po angielsku).

Obejrzyj tutaj