x
earth

Dostosuj swoje wrażenia

Close
Change Language: polski Region: Americas

Nasze akredytacje

Normy produkcyjne

Molex coraz więcej inwestuje w zwiększanie wydajności i zdolności produkcyjnych, dlatego też jakość odgrywa rolę kluczową. Wszystkie fabryki Molex mają certyfikat ISO 9000, a zakłady produkujące wyroby do samochodów są wśród pierwszych, które wdrożyły normę ISOTS-16949.

Opracowywanie złączy i technologii

Jako drugi na świecie producent złączy Molex aktywnie uczestniczy w pracach licznych międzynarodowych komitetów normalizacyjnych zajmujących się systemami łączności. Więcej informacji o udziale firmy Molex w pracach komitetów normalizacyjnych – kliknij tutaj

Normy ekologiczne

Wiele naszych zakładów produkcyjnych na całym świecie ma certyfikat zgodności z normą ISO 14001 dotyczącą systemu zarządzania środowiskowego. Wymaga to stosowania wielu różnych procesów i zasad mających na celu minimalizację wpływu na środowisko, przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz skuteczną komunikację z zainteresowanymi stronami. W naszym programie audytów środowiskowych ISO 14001 zwracamy uwagę nie tylko na elementy zgodności z przepisami, ale także na kwestie ryzyka biznesowego, doskonałości ekologicznej i systemy zarządzania. Nasze procesy wewnętrzne koncentrują się na minimalizacji oraz odpowiednim postępowaniu z materiałami niebezpiecznymi używanymi w naszych zakładach i produktach. Monitorujemy trendy legislacyjne oraz materiałowe oraz wyznaczamy sobie krótko- i długoterminowe cele w odniesieniu do głównych zasobów i emisji.

Więcej informacji o naszym zaangażowaniu w ochronę środowiska – kliknij tutaj

Normy branżowe

CES aktywnie uczestniczy w tworzeniu głównych norm odnoszących się szczególnie do branży, w której działa. Uczestniczymy w pracach nad normami TIA/EIA oraz ISO, odnoszącymi się do okablowania strukturalnego. Dzięki tym doświadczeniom, a także udziałowi w pracach komitetów normalizacyjnych zajmujących się złączami, jesteśmy w stanie opracowywać produkty zgodne z obecnymi i przyszłymi protokołami sieciowymi.

Zapoznaj się z naszymi aktualnymi certyfikatami ISO 9001 i ISO 14001:

ISO 9001
ISO 14001