x
earth

Dostosuj swoje wrażenia

Close
Change Language: polski Region: Americas

CIIM System monitoringu szaf

CIIM to inteligentny system monitorowania szaf sieciowych. Za pomocą szeregu czujników można identyfikować i monitorować parametry środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność, zadymienie itp. Błędy i potencjalne problemy mogą być wcześnie wykrywane i zgłaszane, aby zapobiec awariom systemu.

Komponenty

Podstawowym elementy systemu CIIM jest kontroler, który obsługuje czujniki środowiskowe oraz klamki.

Pokaż produkty
Klamki RFID

Rozwiązanie CIIM obejmuje obejmuje klamki z wbudowanym czytnikiem RFID, które mogą współpracować z istniejącymi na obiekcie innymi systemami kontroli dostępu.

Pokaż produkty
Sondy i czujniki

Gama czujników i sond umożliwiających monitorowanie kluczowych parametrów środowiskowych i identyfikowanie problemów, zanim staną się poważne.

Pokaż produkty