x
earth

Dostosuj swoje wrażenia

Close
Change Language: polski Region: Americas

Powiadomienie o Zmianach w Produkcie: SLT3 Tester

Tester pojedynczej linii Molex (SLT – single line tester) jest od wielu lat bardzo popularnym produktem. Ten prosty, solidny i użyteczny tester jest nadal niezbędny w zestawach narzędzi wielu instalatorów.

Informujemy, iż wygląd tego produktu zmienił się z szarego z zielonym zatrzaskiem na czarny z czerwonym zatrzaskiem. Testery nowego typu zacznniemy wysyłać, gdy istniejące zapasy zostną wyczerpane. Szacujemy, iż stanie się to w marcu lub kwietniu 2022 roku.

Ta zmiana nie wpływa na funkcjonalność ani na funkcje testera, jest to aktualizacja czysto estetyczna.

Numery produktów pozostają takie same (wymienione poniżej):

Nr produktu Nr SAP Opis
33A-100-10 180390011 Tester SLT3 sieci ekranowane
33-100 180390001 Tester SLT3 sieci nieekranowane
33.D0020P 180390044 Tester SLT3 sieci ekranowane (instrukcja w języku polskim)
33.B0020 180390005 Tester SLT3 UTP w walizce (dostępny w regionie APAC)

Więcej informacji:
W celu wyceny skontaktuj się z przedstawicielem regionalnym
Karta katalogowa testera SLT3