x
earth

CUSTOMIZE YOUR EXPERIENCE

Market-Based Management®

Filozofia Market-Based Management® (MBM®, tj. Rynkowych Instrumentów Zarządzania) została stworzona przez Charlesa Kocha, Dyrektora Generalnego Koch Industries. U jej sedna leży przygotowywanie indywidualnych pracowników do sprostania wyzwaniom związanym ze wzrostem oraz zmianami, a jednocześnie budowanie zdrowej i rozwijającej się organizacji. Stosując te same, wspólne wartości, które pozwalają na stymulowanie dobrobytu w wolnych społeczeństwach, np. kreatywności, uczciwości, odpowiedzialności, wolności wypowiedzi oraz tolerancji, zachęcamy każdego człowieka do przejmowania inicjatywy i mierzenia się z wyzwaniami.

Teoria MBM jest zakorzeniona w prakseologii i definiuje się ją za pomocą pięciu wielkości:

  • Wizja:  Wskazanie gdzie i jak dana organizacja może tworzyć największą wartość długoterminową.
  • Atuty i talenty:  Wspieranie strategii, która gwarantuje, że ludzie legitymujący się odpowiednimi wartościami, umiejętnościami i możliwościami zostaną zatrudnieni na długi czas i będą mieć możliwość rozwoju.
  • Procesy związane z wiedzą:  Tworzenie, pozyskiwanie, dzielenie się i stosowanie odpowiedniej wiedzy, a także pomiar i śledzenie dochodowości.
  • Prawo do podejmowania decyzji:  Gwarancja, że odpowiedni ludzie zajmujący właściwe stanowiska mają należyty zakres władzy do podejmowania decyzji, a także są rozliczani z podjętych decyzji.
  • Motywacja:  Nagradzanie ludzi zgodnie z wartością, jaką wytworzyli dla organizacji.

Zastosowanie wymienionych wielkości w sposób spójny i umożliwiający wzajemne umacnianie pozwala na tworzenie nieustannej zmiany i pozytywny wzrost.

Filozofia MBM® daje pracownikom możliwość nieustannego poszukiwania okazji do rozwoju i wzrostu. Struktura MBM® jest zakorzeniona w takich zasadach nadrzędnych, jak uczciwość, skromność i szacunek, a u jej podstawy leży próba zaadaptowania niektórych mechanizmów wolnego rynku w strukturze przedsiębiorstwa. Bazuje to na przekonaniu, że wolność to potężna siła, która stymuluje dobrobyt, odkrycia i rozwój.

W swojej książce „Good Profit” Charles Koch pokazuje menedżerom, przedsiębiorcom, liderom, studentom, innowatorom oraz pracownikom z dowolnej dziedziny przemysłu, jak stosować zasady przyświecające jego rewolucyjnemu systemowi Market-Based Management®, aby generować dobre zyski w swoich organizacjach, firmach oraz życiu prywatnym. Aby dowiedzieć się więcej o tej książce, odwiedź witrynę www.goodprofitbook.com lub kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat filozofii MBM®.

ZASADY NACZELNE MBM ®

UCZCIWOŚĆBądź uczciwy we wszystkich swoich działaniach. Odwaga jest fundamentem uczciwości.
ZGODNOŚĆPostępuj zgodnie z przepisami i zasadami prawa. Dąż do tego aby na 10000% postępować zgodnie z prawem. Co znaczy, że 100% pracowników w 100% przypadkach postępuje zgodnie z zasadami prawa. Zatrzymaj się, Pomyśl i Zapytaj.
KREOWANIE WARTOŚCIKorzystając z środków ekonomicznych, kreuj długotrwałe wartości dla klientów, firmy i społeczeństwa. Stosuj zasady MBM® w osiąganiu jak najlepszych rezultatów poprzez podejmowanie prawidłowych decyzji, dążenie do doskonałości w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, eliminacji strat oraz optymalizacji i innowacji.
ETYCZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆUżywaj swojego poglądu, poczucia odpowiedzialności, poczucia inicjatywy, umiejętności gospodarczego i krytycznego myślenia oraz poczucia pilności sprawy do wygenerowania jak największego wkładu, zgodnie z filozofią ryzyka firmy.
KLIENT W CENTRUM UWAGIPróbuj zrozumieć klientów i nawiąż z nimi takie relacje, aby umieć z zyskiem przewidzieć oraz zaspokoić ich potrzeby.
WIEDZAPoszukuj i korzystaj z najlepszej wiedzy. Aktywnie dziel się swoją wiedzą w procesie wyzwania (challenge process).Wytwórz mierniki prowadzące do rentownego działania.
ZMIANYPrzewiduj zmiany i radź sobie z nimi. Przewiduj możliwości. Poddaj pod dyskusję obecny stan rzeczy i promuj twórczą destrukcję poprzez eksperymentalne odkrycia.
POKORABądź przykładem pokory oraz intelektualnej uczciwości. Staraj się zrozumieć rzeczywistość i obchodź się z nią konstruktywnie. Czerp z tego jak najwięcej korzyści, które pomogą ci w osobistym doskonaleniu. Wymagaj odpowiedzialności od siebie i innych.
RESPEKT Bądź wobec innych szczery, traktuj ich z szacunkiem, dostojnie i wrażliwością. Doceń wartość różnorodności. Praktykuj pracę zespołową i zachęcaj do niej innych.
SATYSFAKCJAZnajdź zadowolenie i spełnienie w swojej pracy poprzez pełny rozwój swoich umiejętności, aby osiągnąć rezultaty, które dostarczą jak największych wartości.

Korzystając z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji

Ustawienia plików cookies na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies", aby dać Ci najlepszą możliwość przeglądania zawartości strony. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookies kliknij "Akceptuję". W przeglądarce internetowej możesz zawsze zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Zamknij